Obaveštenje Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i Politika privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluga na platformi Sve za razvoj i predstavljaju opšte uslove za korisnike, način registracije korisnika, prava i obaveze korisnika, način pružanja usluga, način obračuna nanade (provizije), zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje online platforme Sve za razvoj (skraćeno: Pravila).

Pravila su pravno obavezujući ugovor po pristupu između Polaznika/Partnera i platforme Sve za razvoj. Ovaj ugovor određuje vaša prava i odgovornosti kada koristite usluge koje pruža platforma Sve za razvoj (u daljem tekstu: "Usluge"), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate. Koristeći bilo koju od naših Usluga (čak i ako samo pregledate neku od naših veb stranica), slažete se sa ovim Pravilima. Ako se ne slažete sa Pravilima ne možete koristiti naše Usluge. Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog dela iste koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža platforma Sve za razvoj i kršenjem Uslova korišćenja.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Platforme, korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja i zaključenjem ovog Ugovora po pristupu.

Platforma Sve za razvoj se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Platforma Sve za razvoj prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i sl. Politikom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politkom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka, na način koji je opisan.
U ime SVE ZA RAZVOJ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o polaznicima/ partnerima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u SVE ZA RAZVOJ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

1. Pružalac usluga

Online platforme ALEKSANDRA ZEČEVIĆ MARIČIĆ PR SVE ZA RAZVOJ, sa sedištem u ulici Kolubarska 1a, Ljig, Matični broj: 66184064, PIB 112554178, koju zastupa direktor Aleksandra Zečević Maričić, email adresa info@svezarazvoj.com, upisan u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, u daljem tekstu “Sve za razvoj” ili “Kompanija”, koji za cilj ima pružanje usluga, ovde bliže određenih.

2. Opis platforme i usluge

Kompanija je pružalac usluge (u skladu sa odredbama člana 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019). Putem platforme Sve za razvoj Kompanija pruža uslugu, omogućuvajući online edukaciju zainteresovanih Korisnika, u različitim oblastima ličnog i poslovnog života, bez ikakvih ograničenja, a sa ciljem unapređenja opšteg nivoa znanja i sposobnosti kod svih Korisnika.

3. Uslovi za korišćenje naših usluga i platforme – Registracija

Pod korisnicima usluga platforme Sve za razvoj smatraju se: 1. Posetioci; 2. Registrovni korisnici (fizička lica ili pravna lica). Posetilac je osoba koja pristupa platformi Sve za razvoj bez prijave i registracije. Registrovani korisnici su fizička lica i pravna lica koja se registruju i prijavljuju na platformi Sve za razvoj, koja mogu biti registrovana kao pružaoci usluga edukacije – Partneri i korisnici usluga edukacije – Polaznici. Ukoliko su korisnici maloletne osobe, platformu Sve za razvoj mogu koristiti uz nadzor roditelja ili staratelja i/ili uz njihovu saglasnost.
Registrovani Korisnik usluga - Polaznik prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Platformi), a u cilju realizacije željene obuke, kao i u cilju kontakta sa administracijom radi pomoći i/ili odgovora na pitanja.
Registrovani korisnik – Partner, obavezan je da plati iznos naknade na ime provizije u skladu sa pisanim dogovorom sa Kompanijom, koji mu je dostavljen na elektronsku adresu koja je prijavljena prilikom registracije. Naknada dospeva za plaćanje odmah po realizaciji plaćanja od strane korisnika usluge, Polaznika.

Plaćanje
Svoju online porudžbinu možete platiti koristeći Vašu VISA, MasterCard ili Maestro platnu karticu. Potrebno je da izaberete način plaćanja Visa, Master ili Maestro.
Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.
Plaćanje je moguće i uplatom na tekući račun (opšta uplatnica u pošti/banci ili e banking).
Plaćanje nije moguće u stranoj valuti.
Isporuka usluge vrši se putem email adrese koja je navedena na korisničkom profilu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Institucija. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava
Platforma Sve za razvoj pruža usluge online edukacije i ličnog I profesionalnog razvoja, te fizička isporuka ne postoji.
Na e mail koji je Polaznik naveo prilikom registracije/kupovine, dostavljaju se pristupni podaci i upustvo za dalje postupanje.
U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr.mail adresa, kontakt telefon) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promeni obavestiti SVE ZA RAZVOJ. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, SVE ZA RAZVOJ ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno dostavljanja pristupnih podataka.

4. Pravila korišćenja Platforme

Za Partnere: Slažete se da Vaš sadržaj neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštićene žigove, privatnost, ličnost ili druga lična ili privatna prava.
Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke prodate robe i/ili usluge na internet prodajnom mestu - platformi, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između Primaoca plaćanja i Platioca (ili Kupca i Prodavca) u skladu sa pozitivnim propisima koji su primenjivi na promet robe i usluga.

5. Isključenje odgovornosti

U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, ni platforma Sve za razvoj, ni naši zaposleni ili direktori neće biti odgovorni za bilo kakvu izgubljenu dobit ili prihode, ili za bilo koju uzročno-posledičnu, slučajnu, indirektnu, posebnu ili naknadu štete koja proizilazi iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Pravilima i korisničkim sporazumom. Ni u kom slučaju ukupna vrednost odgovornosti Sve za razvoj, za bilo kakvu štetu neće prelaziti iznos koji ste platili Sve za razvoj u proteklih dvanaest meseci.

Za kontakt sa korisničkim timom Sve za razvoj (administracijom) korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima Sve za razvoj ne mora da odražava stanovište kompanije, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Sve za razvoj sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole Sve za razvoj ili njegovog ovlašćenog lica.

6. Refundacija

Povraćaj novca je moguć u slučaju:
Otkazivanja kursa od strane Sve za razvoj
Ukoliko iz tehničkih razloga Sve za razvoj ne može da omogući pristup alatu/kursu/sesiji

Sve uplate će biti izvršene u srpskoj valuti – dinar (RSD).

Za sve informacije u vezi načina i procedura plaćanja, kao i eventualnih reklamacija možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@svezarazvoj.com.

7. Autorska prava

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi Platforme gde je autor Kompanija. Svako neovlašćeno korišćenje Platforme ili bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti Kompanija kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava Kompanija.
Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na Platformi Sve za razvoj Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.
Korisnik samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je postavljen na Platformi.
Korisnik usluga, Predavač, zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih kurseva. Korisnik usluga, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje svoju neopozivu saglasnost da Kompanija može koristi njegov/njen sadržaj postavljen na Platformi, u marketinške i reklamne svrhe, kao i da svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, Kompanija može obrađivati, dimenzije fotografija i video zapisa, a radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na howto.rs.

8. Uslovi raskida ugovora

Raskid od strane korisnika. Možete da prekinete svoj nalog sa Sve za razvoj u bilo kom trenutku iz Vaših podešavanja. Prekidom naloga će se izbrisati svi Vaši lični podaci. Međutim, to neće uticati na prethodno napravljene log datoteke i datoteke koje ste objavili preko Usluga pre završetka, koji će se koristiti, na pseudonimizovan način za opštu korisničku statistiku.