Obaveštenje Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Politika privatnosti

KO SMO MI?

Vlasnik platforme ALEKSANDRA ZEČEVIĆ MARIČIĆ PR SVE ZA RAZVOJ, sa sedištem u ulici Kolubarska 1a, Ljig, Matični broj: 66184064, PIB 112554178, koju zastupa direktor Aleksandra Zečević Maričić, email adresa info@svezarazvoj.rs.
Sve za razvoj je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.
Mi poštujemo Vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:
1) sve korisnike (predavače i polaznike) naše platforme Sve za razvoj – svezarazvoj.com (u nastavku: Platforma),
2) sve posetioce naše platforme Sve za razvoj – svezarazvoj.com

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: info@svezarazvoj.com, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, obrazovanje, pol i sl.);
Korisnik – označava partnere i polazinke, tj. lica koja koriste i kreiraju naloge na našoj platformi;
Posetilac – označava posetioce našeg potrala, tj. lica koja nemaju formirane naloge na našoj platformi;
Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
Usluga – online edukacija zainteresovanih Korisnika, u različitim oblastima ličnog i poslovnog života, bez ikakvih ograničenja, a sa ciljem unapređenja opšteg nivoa znanja i sposobnosti kod svih Korisnika.

NAČIN SKUPLJANJA INFORMACIJA

Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

1. Direktno od korisnika, prilikom formiranja korisničkih naloga i korišćenja usluga Platforme

2. Podaci potrebni za plaćanje usluga
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Institucija. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

3. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Platforme

Platforma može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu) o osobi koja još nije registrovani korisnik ("posetilac") na primer kada se posetilac upiše na newsletter, kada član poziva “posetioca” da poseti sajt.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Platforma koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:
• Kreiranje korisničkih naloga;
• Pružanje osnovnih usluga;
• Korisničke podrške;
• Komunikacije sa korisnicima;
• Ponude novih usluga.

Platforma Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

• obrada vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;
• obradu vaših ličnih podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete;
• za obradu vaših ličnih podataka imamo zakoniti interes (kada vaše podatke koristimo za marketinške svrhe, kako bi vas obavestili o našim novim uslugama).

>Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

U ime SVE ZA RAZVOJ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o polaznicima/ partnerima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u SVE ZA RAZVOJ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

7. VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

1. Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
2. Pristup Vašim podacima o ličnosti;
3. Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
4. Brisanje Vaših podataka o ličnosti
5. Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
6. Odbijanje da se Vaši lični podaci o ličnosti obrađuju (povlačenje pristanka).
7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem Platforme na sledeće načine: e-mail adresa: info@svezarazvoj.com.